Carcassonne

rivier

De Rivier
Deze kleine uitbreiding hoort bij het spel "Carcassonne".
De bron fungeert als startkaart, leg deze open in het midden. Het meer is de eindkaart, houd deze apart. Leg de overige rivierkaarten gedekt op een stapel. De spelers pakken om de beurt een kaart van de stapel, leggen deze aan en kunnen hierop een speelstuk plaatsen. Op de rivier zelf kan geen speelstuk geplaatst worden. En de rivier kan niet van richting veranderen, dat wil zeggen als de rivier van boven naar beneden stroomt, kan hij of naar links of naar rechts stromen maar niet meer omhoog of de andere kant op. Als de rivierkaarten op zijn wordt het meer aangelegd en gaat het spel met de basisset verder. De startkaart kan hierbij als eerste worden aangelegd.

Zie voor verdere informatie over dit spel: Carcassonne
©2002-2007 -