doos

Heuchel & Meuchel

Heuchel & Meuchel

doos

aantal spelers

spelers
3 - 6

speelduur

duur
30 - 45

leeftijd

leeftijd
12+

soort

type
bordspel

prijsindicatie

niet in de winkel
verkrijgbaar

waardering van AnderSpel

waardering
zeven

intro

De spelers verplaatsen hun spelfiguren van hun startveld naar hun doelveld. Onderweg kunnen de figuren lagere rangen en standen overnemen of zelfovergenomen worden. Winnaar is de speler die de meeste punten heeft verzameld.

materiaal

1 speelbord, 36 spelfiguren: onderverdeeld in 6 verschillende standen van 6 verschillende rangen, 1 dobbelsteen

ACHTERKANTJONKVROUWKWAKZALVERMINSTREELPASTOORVORSTVUURSPUWER

begin

De spelers proberen spelfiguren van verschillende rangen en standen van hun startposities naar hun doelveld te verplaatsen. De hoogste stand is de vorst, gevolgd door de pastoor, jonkvrouw, kwakzalver, minstreel en vuurspuwer met elk een eigen achtergrondpatroon. De standen zijn onderverdeeld in 6 rangen, genummerd van 1 tot 6. Het spelbord bestaat uit 6 kolommen, voor elke speler 1, onderverdeeld in start- en doelvelden met achtergrondpatronen die overeenkomen met de standen.
De spelfiguren worden gedekt geschud, elke speler pakt 6 spelfiguren, kiest een kolom en plaatst zijn spelfiguren open op de bijbehorende startvelden. Meerdere spelfiguren van dezelfde stand worden op een stapel gelegd, waarbij de speler zelf beslist welk rang boven ligt.

verloop

fotospelsituatie

In zijn beurt moet een speler minstens of een spelfiguur of een stapeltje of een gedeelte van een stapel verplaatsen naar het eerstvolgende lege veld in zijn kolom.
Als het eerstvolgende veld na dit veld een bezet veld is dan mag de speler met hetzelfde set verder springen naar het eerstvolgende lege veld enzovoorts.
Wanneer na een verplaatsing, in dezelfde rij een spelfiguur of stapel van een medespeler ligt die lager is in stand of rang, dan mag de verplaatste spelfiguur deze figuur, stapel of gedeelte van een stapel letterlijk onder zijn hoede nemen. De speler mag nu nogmaals een figuur, stapel of gedeelte van een stapel verplaatsen enzovoorts. Dus als de pastoor 4 op dezelfde rij eindigt als de jonkvrouw 4, dan mag hij haar onder zijn vleugels nemen. Dit kan ook gebeuren op de doelvelden. Als hierbij een spelfiguur achterblijft op een veld voorbij zijn doelveld, dan wordt dit figuur van het bord genomen. De rang van dit figuur telt als minpunt voor de eigenaar. Als een spelfiguur zijn doelveld bereikt, wordt de figuur omgedraaid en kan niet verder meer worden verplaatst of overgenomen. Dit veld geldt voor alle overige figuren als een bezet veld.

eind

Als nog slechts één speler zich kan verplaatsen, is het spel ten einde en worden de punten geteld. Voor elk spelfiguur dat zijn doel bereikt heeft of er voorbij is gegaan onder bescherming van een hogere rang of stand, telt de rang als pluspunt. Hiervan worden de minpunten van figuren die van het bord zijn genomen afgetrokken. De speler met de meeste punten is de winnaar.

positief

  • Het spelbord en de spelfiguren hebben een Middeleeuwse uitstraling met een losse, grappige interpretatie wat goed aansluit bij het thema en verloop van het spel.
  • Je moet het spel meerdere keren gespeeld hebben om de effecten van je acties goed te kunnen inschatten. De eerste paar keren gaat het om het grijpen van je kansen, maar daarna om het creëren van kansen!

negatief

  • De factor geluk ligt in het blind trekken van de figuren bij aanvang van het spel. De aanvangssituatie is niet voor alle spelers hetzelfde. Hogere rangen en standen vragen om een andere speltaktiek dan lagere.
  • Het is voor mij onmogelijk te onthouden welke spelfiguren op welke plaats in een stapel liggen. Uit taktische oogpunt is dat echter van groot belang. Zo kun je bij het overnemen van een gedeelte van een stapel in de doelvelden minpunten voor je medespeler creëren.

strategie

De factor geluk ligt in het trekken van de figuren aan het begin van het spel. Heb je hoge rangen en standen, dan kan je veel overnemen. Je kunt rustig blijven staan en je slag slaan als de lagere standen aan je voorbij trekken. Zit je daarentegen laag, dan moet je je hachje zien te redden door heel hard te gaan of juist achter te blijven.
Je moet goed onthouden wat er in welke volgorde in een stapel ligt, om goed te kunnen beslissen of je met de hele stapel of een gedeelte gaat lopen en of je de hele stapel of een gedeelte onder je hoede neemt.

waardering van andere sites

AnderSpel7 / 9
56789
spielephase3 / 6
3456
vlaams spellenarchief2 / 4
234

gemiddeld3 / 10
23456789

[toelichting: Elke balk geeft de waardering van een site weer. AnderSpel bijvoorbeeld geeft dit spel een 7.In het laatste gekleurde blokje staat dan ook 7. Hoe breder het blokje, hoe meer spellen een 7 hebben. De lege blokjes aan het eind van de balk geven de hoeveelheid spellen aan die een hogere waardering kregen.]

varianten

Om de factor geheugen uit te schakelen: Het is voor alle spelers toegestaan de spelfiguren in alle stapels te bekijken. Het is daarbij natuurlijk niet toegestaan om de volgorde te veranderen!

algemeen

De 'letterlijke' vertaling van de titel luidt: Huichel & Sluipmoord
Er is geen Nederlandse versie van dit spel verkrijgbaar, alleen een Duitse.

feitjes

verwijzingen

Vertaling van de spelregels (Nederlands)
Recensie (Engels)
Franckh-Kosmos
www.spellink.nl