Medina

Medina-variant voor 2 personen

Vrije vertaling van de variant afkomstig van Wolfgang en Brigitte Ditt.

De normale spelregels gelden met de volgende wijzigingen:

Voorbereiding

Iedere speler ontvangt:

Spelverloop

Van elke paleiskleur zijn twee paleisgebouwen over. Van elke kleur wordt een gebouw uit het spel genomen. De overgebleven vier gebouwen worden gebruikt als geheugensteuntje. Ze worden in de volgorde grijs, zwart, bruin en oranje naast het spelbord geplaatst.
De ene speler ontvangt de dakkoepels in de kleuren geel en rood, de andere speler in blauw en groen. De kleuren geel en blauw worden gebruikt om punten te verkrijgen, rood en groen worden gebruikt om paleizen te blokkeren. De gele en rode dakkoepels worden aan de ene kant van de geheugensteun-gebouwen geplaatst, de blauwe en de groene dakkoepels komen aan de andere kant. Door dit geheugensteuntje kunnen de spelers altijd nakijken welke daken reeds zijn ingezet.

Bouwen
De startspeler plaatst volgens de normale spelregels één spelstuk op het spelbord. Nu gaat de beurt naar zijn medespeler die ook één spelstuk plaatst. Vervolgens plaatst de eerste speler twee spelstukken op het spelbord, waarna zijn medespeler twee spelstukken plaatst. Vanaf nu zetten de spelers ieder steeds drie spelstukken. Hierbij geldt een beperking (die ook geldt bij het plaatsen van twee spelstukken): De speler mag in zijn beurt één paleisgebouw en één dakkoepel per kleur bouwen en twee witte gebouwen.
Voorbeeld: een speler kan een bruin gebouw, een gelel en een rode dakkoepel plaatsen of twee stallen en een zwart gebouw. Het is echter niet toegestaan twee zwarte gebouwen en een gele dakkoepel te plaatsen, omdat het niet is toegestaan in een beurt twee gebouwen in dezelfde kleur te plaatsen.
Als een speler alleen gebouwen of dakkoepels in één kleur heeft, maar ook geen witte spelstukken, dan mag hij nog maar één of twee spelstukken plaatsen.

Dakkoepels
Een speler kan slechts punten verzamelen door het plaatsen van gele respectievelijk blauwe dakkoepels. Dit geldt zowel voor paleizen alsook voor de bijbehorende paleis- en torenfiches. Ook met de rode respectievelijk groene dakkoepels kunnen de spelers een paleis in bezit nemen. Deze paleizen tellen echter niet mee bij de eindwaardering en hiermee kunnen ook geen paleis- en torenfiches verkregen worden. Zo"n paleis wordt als afgebouwd beschouwd, en er kan dus met de bouw van een nieuw paleis in die paleiskleur begonnen worden.
Voor de dakkoepels gelden de volgende twee regels:

Speleinde en paleiswaardering

Dit vindt volgens de gewone spelregels plaats, met inachtneming van de voorgaande aanpassingen.

Zie voor verdere informatie over dit spel: Medina
©2002-2007 -