Ra

Dit ravel is ter grootte van een A4 en is bedoeld om het sparen van ra-fiches te vergemakkelijken.Alle fiches rechts van de scheidslijn worden na elke ronde verwijderd, de fiches links van de scheidslijn blijven liggen.Dit plaatje is in pdf formaat te downloaden.

ravel

Nog twee ra-vellen:

drie smalle vellen op één A4tje, in pdf formaat
een rablad met de puntentelling erop in pdf formaat

Wanneer je zelf een leuk alternatief ravel verzint, kunnen we die hierbij zetten . . .

Zie voor verdere informatie over dit spel: Ra
©2002-2007 -